Bliższe informacje
Mieszkania chronione i domy opieki
Mieszkania dla seniorów
Mieszkania integracyjne i/lub chronione dla seniorów
Nadzór jakości opieki
Zobacz też
Mieszkania dla osób cierpiących na demencję
Mieszkania dla osób niepełnosprawnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at