Nie znaleziono odpowiednich danych. Zmień zapytanie!

Informacje ogólne
Mieszkania dla osób starszych
Bliższe informacje
Domy mieszkalne dla seniorów
Mieszkania chronione i domy opieki finansowane publicznie
Opieka krótkoterminowa
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki bez dopłat państwowych
Prywatne mieszkania chronione i domy opieki z dopłatami państwowymi
Przyjęcie do domu opieki
Zobacz też
Mieszkania dla osób cierpiących na demencję
Mieszkania integracyjne i/lub chronione dla seniorów
Nadzór jakości opieki
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at