Zobacz też
Lekarz
Pogotowie lekarskie
Pogotowie ratunkowe
Promocja zdrowia
Urząd ds. ochrony zdrowia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at