Zobacz też
Głuchoślepota
Przytępienie słuchu
Upośledzenie słuchu - grupy wsparcia
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at