Zobacz też
Infolinie
Równe traktowanie
Rzecznik dzieci i młodzieży
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Rzecznik Praw Pacjenta
Rzecznik seniorów
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at