Bliższe informacje
Ofiary przestępstw
Ofiary wojny
Zobacz też
Klęski żywiołowe
Pozasądowe porozumienie stron
Przemoc
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at