Zobacz też
Informacja dla dzieci i młodzieży
Integracja zawodowa młodzieży
Mieszkania dla młodych ludzi
Oferty spędzania czasu wolnego dla młodzieży
Organizacje młodzieżowe i sieci młodzieżowe
Orientacja zawodowa
Poradnictwo dla dziewcząt
Rzecznik dzieci i młodzieży
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at