Bliższe informacje
Doraźna pomoc finansowa dla migrantów
Doraźna pomoc finansowa dla rodzin
Doraźna pomoc finansowa dla seniorów
Zobacz też
Datki i dary
Ministerstwo do Spraw Rodziny
Pomoc dla rodziców
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Zabezpieczenie społeczne
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at