Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa dla seniorów
Oferty spędzania czasu wolnego dla seniorów
Rzecznik seniorów
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at