Zobacz też
Pogotowie lekarskie
Pogotowie ratunkowe
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at