Informacje ogólne
Zabezpieczenie społeczne
Zobacz też
Doraźna pomoc finansowa
Ośrodki pomocy społecznej
Urząd do spraw socjalnych
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at