Bliższe informacje
Hospicjum domowe i opieka paliatywna w domu
Opieka hospicyjna i paliatywna - ośrodki pobytu dziennego
Ośrodki opieki hospicyjnej i paliatywnej
Zobacz też
Towarzyszenie umierającym
Zwolnienie na opiekę nad umierającym członkiem rodziny
Żałoba
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at