Zobacz też
Opieka zarządzona sądownie
Równe traktowanie
Rzecznik osób przebywających w domach opieki lub szpitalach
Rzecznik praw osób wymagających opieki
Rzecznik Praw Pacjenta
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at