Zobacz też
Noclegownia dla bezdomnych
Przemoc
Przemoc o podłożu seksualnym
Przemoc wobec dzieci
Urząd do spraw dzieci i młodzieży
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at