Zobacz też
Ustawa o imionach i nazwiskach
Zawarcie związku małżeńskiego
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at