Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

AMS Wien - Austria Campus - Beratung für Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte - Arbeitsmarktservice Wien

1020 Wien, Lembergstraße 5

Phone: 050 904 940

E-mail: erstberatung-asyl.wien@ams.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-15.30 Uhr, Freitag 8-13 Uhr

Description

In der zentralen Erstberatung für asylberechtigte und subsidiär schutzberechtigte Kundinnen und Kunden wird die Information und Beratung auch in Arabisch, Persisch und Russisch angeboten.
Topics
Labour exchange
Refugees
Unemployment
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at