Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

SHG Funkstille - Kontaktabbruch innerhalb der Familie

Mobile phone: 0690 / 100 111 79 (Erika)

E-mail: funkstille3@gmx.at

Topics
Parents self-help
Women self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at