Schriftgröße:

Aktualiziranje podataka

Adresa ili broj telefona su promijenjeni? Radno vrijeme je drukčije? Postoji nova E-mail-adresa? Molimo da nam to u donjem polju priopćite!

Molimo Vas da, u cilju sprječavanja spema, riješite donji računski zadatak:
 

SHG Funkstille - Kontaktabbruch innerhalb der Familie

Mobile phone: 0690 / 100 111 79 (Erika)

E-mail: funkstille3@gmx.at

Topics
Parents self-help
Women self-help
Za stranicu odgovorno:
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at