Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

sam plus - Mobile Soziale Arbeit im öffentlichen Raum, 5. und 6. Bezirk - Suchthilfe Wien gemeinnützige GmbH

1060 Wien, Gumpendorfer Gürtel 8 [Administration]

Mobile phone: 0676 / 81 18 53 732

E-mail: samplus@suchthilfe.at

Website:

Business Hours

täglich (bedarfs-, witterungs- und jahreszeitenabhängig)
Topics
Streetwork
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at