Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Familie und Beratung, Verein , Familien-und Sexualberatung

Phone: 01-4000-8011 (Anmeldung Montag-Freitag 8-18 Uhr)

Website:

Business Hours

Dienstag 17-19 Uhr

Description

kostenlos (freiwilliger Kostenbeitrag)
Topics
Family counselling
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at