Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Mission Hoffnung - Kinderkrebs Sozialhilfe, Verein

Phone: 01-879 07 36-26

Mobile phone: 0664 / 886 13 788

E-mail: office@missionhoffnung.org

Website:

Description

Caritativer Verein zur Unterstützung an Krebs erkrankter, sowie schwerkranker, behinderter, von Gewalt in jeglicher Form bedrohter oder sozial benachteiligter Kinder und Jugendlicher und junger Erwachsener einschließlich ihrer Familien.
Topics
Emergency financial support for families
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at