Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe Alpha1-Wien, Gemeinnütziger Verein für Alpha1-Antitrypsinmangel

Mobile phone: 0699/104 20 974 (Fr. Stilla Beitz)

E-mail: info@alpha1-oesterreich.at (Allgemein)

E-mail: shg-w@alpha1-oesterreich.at (Wien)

Website:

Business Hours

Termine siehe Webseite
Topics
Metabolic diseases self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at