Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Die Organisationen, die unter dem Stichwort „Pflegedienste mit Förderung“ erscheinen, bieten ihre Leistungen auch privat (ohne Förderung) an.

Topics
Nursing services without subsidies
Nursing services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at