Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Versicherung für Freiwillige

Phone: 01 522 33 44

E-mail: office@diehelferwiens.at

Website:

Description

Kostenloser Haftpflicht- und Unfallschutz für freiwillige HelferInnen

Gilt  nicht für Tätigkeiten, welche im Rahmen eines Vereines oder einer Organisation durchgeführt werden

Einmalige Online-Registrierung ist erforderlich, keine Verpflichtung oder Kosten

Topics
Voluntary work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at