Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Verein Pilgrim, Reisen für Menschen mit Behinderung

2700 Wiener Neustadt, Hauptplatz 24

Mobile phone: 0699 / 149 74 240 Foto:basisModul/Leitner

E-mail: eder@pilgrim.or.at

Website:

Topics
Holidays for persons with disabilities
Journey escorts
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at