Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Psychotherapie vor und nach Organtransplantationen - Sigmund Freud Privatuniversität Wien

Phone: 01-798 94 00

Mobile phone: 0664 / 32 187 86 (Mag. Eva Pritz)

E-mail: ambulanz@sfu.ac.at

Website:

Description

Einzel-, Paar- und Familientherapie für Personen vor und nach einer Organtransplantation sowie deren Angehörige, in Zusammenarbeit mit dem AKH
Therapie in vielen Sprachen möglich (bitte anfragen)

Topics
Organ transplants
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at