Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pflege Innerfavoriten - Wiener Gesundheitsverbund (vormals Wiener Krankenanstaltenverbund)

Phone: 01-608 06-1211 oder 1212 (Bewohnerservice)

E-mail: pin@wienkav.at

Website:

Website:

Description

Langzeitpflege, Spezielle Leistung Demenz
Wohnbereich für jüngere Menschen (unter 60 Jahren)

Urlaubsbetreuung: DW 1211 (maximal 5 Wochen pro Jahr)

Topics
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at