Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Zentrum für seelische Gesundheit Leopoldau, BBRZ Med Gesellschaft mbH, Ambulante Rehaklinik für Menschen mit psychischen Erkrankungen

Phone: 0800 080 501

E-mail: office.leo@bbrz-med.at

Website:

Description

nur mit Zuweisung/Bewilligung durch den jeweiligen SV-Träger
Topics
Mental diseases
Rehabilitation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at