Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

VOX - Frauengruppe

Phone: 01-897 31 31

E-mail: j.schneeberger@vox.at

Website:

Business Hours

Parteienverkehr Mittwoch 11-17 Uhr, sonst telefonisch (Anrufbeantworter), Fax und E-Mail

Description

für Frauen ohne Alterslimit
Treffen: Jeden 1. Samstag im Monat ab 14 Uhr
Kontaktperson: Frau Jutta Schneeberger
Erstbesuch der Gruppen kostenlos, bei regelmäßiger Teilnahme Jahresmitgliedsbeitrag im VOX-Schwerhörigenzentrum Wien.
Es wird lautsprachlich kommuniziert.

Topics
Hearing disability self-help
Women self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at