Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

OIA - Osteogenesis Imperfecta Austria (Glasknochen-Krankheit)

Mobile phone: 0650 / 922 02 99

E-mail: oia@glasknochen.at

Website:

Business Hours

ab 16 Uhr

Description

Kontaktperson: Veronika Lieber
Information und Beratung
Treffen 1-2x jährlich

Topics
Genetic diseases self-help
Rare diseases Self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at