Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Obdach Arndtstraße, betreutes Wohnen für Familien - Obdach Wien gemeinnützige GmbH

Phone: 01-24 5 24-40 310

E-mail: obdach.ar@fsw.at

Website:

Business Hours

Montag, Mittwoch, Freitag 8-16 Uhr
Dienstag, Donnerstag 8-18 Uhr

Description

Aufnahme erfolgt nach Bewilligung durch bzWO (Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe)

Topics
Accommodation for social integration
Hostels for homeless persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at