Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Waldorfbund Österreich

Phone: 01-888 74 61

E-mail: bund@waldorf.at

Website:

Topics
After-school care
Crèches
Nursery school and child groups
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at