Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Online-Service: Bewohnervertretung / Heimaufenthaltsgesetz

Website:

Description

BewohnervertreterInnen vertreten Menschen in Alten-, Behinderteneinrichtungen und Krankenanstalten, die von Freiheitsbeschränkungen betroffen sind.

Topics
Residential advocate
Social legislation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at