Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gebietskrankenkasse, Gesundheitszentrum Wien-Süd

Phone: 01-601 22-1722

Fax: 01-601 22-4310

E-mail: GZ10@wgkk.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 7-14.15 Uhr, Freitag 7-14 Uhr
Diabetes-Ambulanz: Montag, Dienstag, Donnerstag 7-14.15 Uhr, Mittwoch 7-18 Uhr, Freitag 7-14 Uhr

Description

* Raucherberatung für Versicherte aller Kassen: Einzelberatung und/oder Gruppentherapie
* Ernährungsberatung für Versicherte aller Kassen

Topics
Check-ups
Diet Counselling
Health insurance
Nicotine addiction
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at