Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Wiener Gebietskrankenkasse, Gesundheitszentrum Wien-Mitte

1030 Wien, Strohgasse 28

Phone: 01-601 22-40300

Fax: 01-601 22-40303

E-mail: gz03@wgkk.at

Website:

Business Hours

Ambulanzen: Montag-Freitag 7-14.30h
Topics
Check-ups
Diet Counselling
Health insurance
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at