Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Deserteurs- und Flüchtlingsberatung, Verein

Phone: 01-533 72 71

Fax: 01-532 74 16

E-mail: info@deserteursberatung.at (E-Mail B������������������ro)

Website:

Business Hours

Mittwoch 18-19.30 Uhr

Description

Kostenlose Rechtsberatung in Asyl- und Fremdenrecht
Schulungen und Vorträge
Keine finanzielle Unterstützung oder Unterkünfte

Topics
Refugees
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at