Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe für Aphasiker

1060 Wien, Liniengasse 29/2/14 [Postadresse]

Mobile phone: 0676 / 470 10 13

Website:

Business Hours

auf Anfrage

Description

Kontaktpersonen: Gerhard Neuhold, Henriette Wagner
Gruppentreffen: am 2. Montag im Monat 15-17 Uhr (Gasthaus Dani, Gerhardusgasse 8, 1200 Wien)

Topics
Speech disorders self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at