Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Selbsthilfegruppe für Aphasiker

Mobile phone: 0676 / 470 10 13 (Gerhard Neuhold)

Business Hours

Gruppentreffen: jeder 2. Montag im Monat 15-17 Uhr, im Gasthof "Dani", 1200 Wien, Gerhardusgasse 8

Description

Kontaktpersonen: Gerhard Neuhold, Henriette Wagner
Topics
Speech disorders self-help
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at