Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kolpinghaus "Gemeinsam leben" Wien-Favoriten

Phone: 01-601 20

E-mail: office@gemeinsam-leben.at

E-mail: muki.favoriten@gemeinsam-leben.at (Mutter-Kind-Wohnen)

Website:

Description

Betreutes Wohnen in Appartements
Pflegeplätze in Ein- und Zweibettzimmern
Kurzzeit- und Langzeitpflege
Wohneinheiten Mutter-Kind-Bereich

Aufnahme ins Mutter-Kind-Wohnen über das Beratungszentrum Wohnungslosenhilfe BzWO

Topics
Accommodation for mother and child
Residential and nursing homes private with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at