Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Finanzamt, 2., 20., 21., 22. Bezirk

Phone: 050 233 710 (Formularbestellung)

Phone: 050 233 233 (Privatpersonen)

Phone: 050 233 333 (UnternehmerInnen)

Website:

Website:

Website:

Website:

Business Hours

nach Terminvereinbarung
Topics
Tax office
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at