Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kuratorium Wiener Pensionisten-Wohnhäuser (KWP), Zentrale Geschäftsstelle

1090 Wien, Seegasse 9

Phone: 01-313 99-0

Fax: 01-310 95 46

E-mail: infocenter@kwp.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15 Uhr
Topics
Residences for older persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at