Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Soziale Dienste der Adventmission, Gemeinnützige GmbH

Phone: 01-319 93 33

Fax: 01-319 93 33-16

E-mail: vw@sdadv.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 8-15 Uhr, Freitag 8-12 Uhr

Description

Heimhilfe, Besuchsdienst, Hauskrankenpflege, Pflegehilfe, Sonderreinigung (früher Grobreinigung)


Topics
Domestic support
Flat cleaning
Medical nursing care at home
Nursing services with subsidies
Visiting services with subsidies
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at