Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Kostenbeitragsverrechnung - Fonds Soziales Wien (FSW)

1030 Wien, Guglgasse 7-9

Phone: 01-24 5 24

E-mail: kbv-vl@fsw.at (Anfragen zu Einbringung und Verlassenschaften)

E-mail: kbv-vr@fsw.at (Anfragen zur Verrechnung)

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-15 Uhr, Donnerstag -17.30 Uhr

Description

Information zur Kostenbeitragsverrechnung bei bestehender Förderbewilligung, z.B. bei Zahlungsschwierigkeiten
Topics
Admission to nursing homes
Nursing services with subsidies
Residential and nursing homes private with subsidies
Residential and nursing homes public
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at