Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

obds Österreichischer Berufsverband der Sozialen Arbeit

Phone: 01-587 46 56

E-mail: service@obds.at

Website:

Business Hours

Montag-Donnerstag 9-12 Uhr
Topics
Social work
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at