Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Berufsrettung Wien, MA 70

Phone: 01-4000-70 020 (8-15 Uhr)

Phone: 144 (Notruf 0-24 Uhr)

Fax: 01-4000-70199 (Leitstelle)

E-mail: post@ma70.wien.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Ambulance
Emergency calls
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at