Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Stadtpolizeikommando Simmering - Polizeiinspektion, 11.Bezirk

1110 Wien, Enkplatz 3

Phone: 01-313 10-69 201

E-mail: spk-w-11-kommando@polizei.gv.at

Website:

Business Hours

0-24 Uhr
Topics
Police
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at