Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Pensionsversicherungsanstalt

Phone: 05 03 03

Fax: 05 03 03-288 50

E-mail: pva@pv.at

Website:

Website:

Business Hours

Das PVA Kundencenter Wien ist, für vorab telefonisch vereinbarte persönliche
Vorsprachen, Montag bis Freitag von 7-15 Uhr geöffnet. Termine können unter der Telefonnummer 050303 DW 27170 vereinbart werden.
Topics
Pensions
Rehabilitation
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at