Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Österreichische Gesellschaft für Familienplanung, Beratungsstelle

1100 Wien, Kundratstraße 3 [Kaiser-Franz-Josef-Spital, SMZ Süd, OP-, Mutter-Kind-Zentrum, EG, Gyn-Ambulanz]

Phone: 0677-62 206 948

Phone: 612 4736 (Magistratsintern)

E-mail: buero@oegf.at

Website:

Business Hours

Mittwoch 16-19 Uhr (Anmeldung bis 18.30 Uhr)

Description

Anonyme und kostenlose Beratung zu den Themen Sexualität, Verhütung, Schwangerschaftskonflikt und -abbruch
Kostengünstiges Setzen einer Kupferspirale für einkommensschwache Frauen
Topics
Family planning
Sexuality
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at