Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Institut für Erziehungshilfe, Zentrale & Institut Nord

Phone: 01-361 10 01-900

E-mail: institut@erziehungshilfe.org

Website:

Business Hours

Montag–Donnerstag 9-16 Uhr, Freitag 9-14 Uhr

Description

Kinder- und Jugendlichenpsychiatrie, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie.
Topics
Child guidance
Psychotherapy for young persons
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at