Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Medizinische Universität Wien, Zentrum für Public Health, Universitätsklinik für Psychiatrie & Psychotherapie, Suchtforschung & Suchttherapie

Phone: 01-404 00-35470

Fax: 01-404 00-36290

E-mail: suchttherapie@meduniwien.ac.at

Website:

Business Hours

Montag-Freitag 8-16 Uhr
Topics
Addiction
Drug addiction
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at