Aktualizacja danych

Czy adres lub numer telefonu uległ zmianie? Czy zgadzają się godziny otwarcia? Czy zmienił się adres poczty elektronicznej? Proszę poinformować nas o zmianach w polu poniżej.
W celu uniknięcia spamów proszę rozwiązać następujące zadanie
matematyczne:
 

Dachverband Wiener Sozialeinrichtungen

1070 Wien, Seidengasse 9

Phone: 01-317 18 66

Fax: 01-317 18 66-40

E-mail: office@dachverband.at

Website:

Topics
Records - unassigned
Administrator strony::
Fonds Soziales Wien
E-Mail: sozialinfo@fsw.at